I Sprogget Er Jeg Essay Definition

Essay kommer af det franske ord Essai, forsøge eller afprøve. Det er i høj grad kendetegnende for essayets form. "Essais de Michel de Montaigne", 1580, er det første forsøg i genren.[1]

Et essay ligger tæt på den specielle danske artikelgenre kronikken: et personligt udgangspunkt i en aktuel problematik. Genren indeholder gerne noget personligt, konkret, alment og abstrakt. Et fint essay er en skønsom blanding. Essayet er en blandingsform, hvori fakta/oplysninger kan formidles ved hjælp af alle skønlitterære virkemidler; indholdet er hentet fra virkeligheden og dagligdagens oplevelser og erfaringer, men formen kan være højstemt. Formen er søgende og åben med en grundstemning af fortrolighed og invitation til fælles undren.

Et essay vil gerne dele tanker – og ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. Det kan stille spørgsmål, men formulerer dem ikke præcist.

Essayformen er velegnet til at beskrive bestemte personlige oplevelser eller følelser. Emnet behandles let og elegant – og med stort engagement. Forfatteren arbejder med sproget og "forsøger" sig med farverige ord, billedsprog, sammenligninger, modstillinger og ethvert virkemiddel, der kan oplyse emnet. Forfatteren henvender sig direkte til læseren og stiller spørgsmål uden selv at besvare dem. Forfatteren behøver ingen erfaring og kan sagtens være amatør.

I et essay skal der være:

 • Et afsæt, altså hvad er udgangspunktet for essayet.
 • Refleksion, hvilke tankerækker bevæger essayisten sig rundt i?
 • Flere planer, find eksempler på noget konkret-oplevet, noget erindret og noget reflekteret.
 • Diskussion og argumentation, essayisten skal diskutere med sig selv, og der skal komme argumenter.

Nøgleord til essayformen er:

 • personlige erfaringer
 • at opleve – sanser
 • at erindre – stemning
 • billede – metaforer
 • at reflektere – tænke over

Reference[redigér | redigér wikikode]

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Thorkild Borup Jensen, At tænke uden styrthjelm og knæbeskyttere undertitel "Om essayet som genre og det danske essay i et 20. århundrede.", ISBN 978-87-7704-559-2

Montaigne - Essais (titelblad)

Argumentative Essays

Summary:

The Modes of Discourse—Exposition, Description, Narration, Argumentation (EDNA)—are common paper assignments you may encounter in your writing classes. Although these genres have been criticized by some composition scholars, the Purdue OWL recognizes the wide spread use of these approaches and students’ need to understand and produce them.

Contributors: Jack Baker, Allen Brizee, Elizabeth Angeli
Last Edited: 2013-03-10 11:46:44

What is an argumentative essay?

The argumentative essay is a genre of writing that requires the student to investigate a topic; collect, generate, and evaluate evidence; and establish a position on the topic in a concise manner.

Please note: Some confusion may occur between the argumentative essay and the expository essay. These two genres are similar, but the argumentative essay differs from the expository essay in the amount of pre-writing (invention) and research involved. The argumentative essay is commonly assigned as a capstone or final project in first year writing or advanced composition courses and involves lengthy, detailed research. Expository essays involve less research and are shorter in length. Expository essays are often used for in-class writing exercises or tests, such as the GED or GRE.

Argumentative essay assignments generally call for extensive research of literature or previously published material. Argumentative assignments may also require empirical research where the student collects data through interviews, surveys, observations, or experiments. Detailed research allows the student to learn about the topic and to understand different points of view regarding the topic so that she/he may choose a position and support it with the evidence collected during research. Regardless of the amount or type of research involved, argumentative essays must establish a clear thesis and follow sound reasoning.

The structure of the argumentative essay is held together by the following.

 • A clear, concise, and defined thesis statement that occurs in the first paragraph of the essay.

In the first paragraph of an argument essay, students should set the context by reviewing the topic in a general way. Next the author should explain why the topic is important (exigence) or why readers should care about the issue. Lastly, students should present the thesis statement. It is essential that this thesis statement be appropriately narrowed to follow the guidelines set forth in the assignment. If the student does not master this portion of the essay, it will be quite difficult to compose an effective or persuasive essay.

 • Clear and logical transitions between the introduction, body, and conclusion.

Transitions are the mortar that holds the foundation of the essay together. Without logical progression of thought, the reader is unable to follow the essay’s argument, and the structure will collapse. Transitions should wrap up the idea from the previous section and introduce the idea that is to follow in the next section.

 • Body paragraphs that include evidential support.

Each paragraph should be limited to the discussion of one general idea. This will allow for clarity and direction throughout the essay. In addition, such conciseness creates an ease of readability for one’s audience. It is important to note that each paragraph in the body of the essay must have some logical connection to the thesis statement in the opening paragraph. Some paragraphs will directly support the thesis statement with evidence collected during research. It is also important to explain how and why the evidence supports the thesis (warrant).

However, argumentative essays should also consider and explain differing points of view regarding the topic. Depending on the length of the assignment, students should dedicate one or two paragraphs of an argumentative essay to discussing conflicting opinions on the topic. Rather than explaining how these differing opinions are wrong outright, students should note how opinions that do not align with their thesis might not be well informed or how they might be out of date.

 • Evidential support (whether factual, logical, statistical, or anecdotal).

The argumentative essay requires well-researched, accurate, detailed, and current information to support the thesis statement and consider other points of view. Some factual, logical, statistical, or anecdotal evidence should support the thesis. However, students must consider multiple points of view when collecting evidence. As noted in the paragraph above, a successful and well-rounded argumentative essay will also discuss opinions not aligning with the thesis. It is unethical to exclude evidence that may not support the thesis. It is not the student’s job to point out how other positions are wrong outright, but rather to explain how other positions may not be well informed or up to date on the topic.

 • A conclusion that does not simply restate the thesis, but readdresses it in light of the evidence provided.

It is at this point of the essay that students may begin to struggle. This is the portion of the essay that will leave the most immediate impression on the mind of the reader. Therefore, it must be effective and logical. Do not introduce any new information into the conclusion; rather, synthesize the information presented in the body of the essay. Restate why the topic is important, review the main points, and review your thesis. You may also want to include a short discussion of more research that should be completed in light of your work.

A complete argument

Perhaps it is helpful to think of an essay in terms of a conversation or debate with a classmate. If I were to discuss the cause of World War II and its current effect on those who lived through the tumultuous time, there would be a beginning, middle, and end to the conversation. In fact, if I were to end the argument in the middle of my second point, questions would arise concerning the current effects on those who lived through the conflict. Therefore, the argumentative essay must be complete, and logically so, leaving no doubt as to its intent or argument.

The five-paragraph essay

A common method for writing an argumentative essay is the five-paragraph approach. This is, however, by no means the only formula for writing such essays. If it sounds straightforward, that is because it is; in fact, the method consists of (a) an introductory paragraph (b) three evidentiary body paragraphs that may include discussion of opposing views and (c) a conclusion.

Longer argumentative essays

Complex issues and detailed research call for complex and detailed essays. Argumentative essays discussing a number of research sources or empirical research will most certainly be longer than five paragraphs. Authors may have to discuss the context surrounding the topic, sources of information and their credibility, as well as a number of different opinions on the issue before concluding the essay. Many of these factors will be determined by the assignment.

0 Thoughts to “I Sprogget Er Jeg Essay Definition

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *